Subvencions energètiques de la Unió Europea

Actuacions de rehabilitació a nivell edifici

  • Actuacions de millora o rehabilitació d' edificis d' ús residencial sempre que s' obtingui una reducció d' almenys 30% del consum d' energia.
  • La subvenció serà d'entre un 40-80% del cost de la intervenció (màx. 6.300-18.800€ per habitatge involucrat en la rehabilitació de l'edifici), podent assolir el 100% en supòsits de vulnerabilitat (màx. 21.000€ per habitatge involucrat en la rehabilitació de l'edifici).
  • L' import no subvencionable de la intervenció podrà ser deduït en IRPF en màxim un 60% amb un límit en la base del càlcul de la deducció de 15.000 € quan s' aconsegueixi reduir el consum d' energia primària no renovable en almenys un 30%.
  • Per a edificis i unifamiliars, en zones climàtiques C, D i E, s'haurà d'aconseguir addicionalment una reducció de la demanda d'energia del 25% (zona C) i del 35% (zona D i E).
  • Els unifamiliars que no compleixin amb aquest últim requisit, podrien anar pel programa d'habitatges (reducció del 30% del consum d'energia o reducció del 7% de la demanda d'energia)
  • Les zones climàtiques A i B, aproximadament, són les províncies costaneres d'Andalusia, Múrcia, Comunitat València i Tarragona.

Actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges unifamiliars (inclòs aparellats i xalets)

  • Actuacions de millora o rehabilitació d' unifamiliars d' ús residencial sempre que s' obtingui una reducció d' almenys 30% del consum d' energia.
  • La subvenció serà d'entre un 40-80% del cost de la intervenció (màx. 6.300-18.000€ per habitatge involucrat en la rehabilitació de l'edifici). 100% en casos vulnerables.
  • L'import no subvencionable de la intervenció es podrà deduir en IRPF en un màxim del 40%, amb un límit a la base del càlcul de la deducció de 7.500€ quan s'aconsegueixi reduir almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable i un 20% amb un límit de 5.000€, quan s'aconsegueixi reduir més d'un 7% la demanda d'energia (aplica per al període impositiu de l'any 2022).
Subvencions energètiques de la Unió EuropeaAconsegueix una subvenció de fins al 80% de la reforma que realitzisAconsegueix una subvenció de fins al 80% de la reforma que realitzis