Avís legal

Informació legal d'effic.es

  • Denominació social: EFFIC SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.A.
  • Denominació comercial: Effic
  • Domicili: C/ Roure, 6-8 pl.4ª, El Prat de Llobregat (08820 Barcelona)
  • Correu Electrònic: atencionalcliente@effic.es
  • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44396, foli 168, fulla B-454894
  • NIF: A67421230

Informació comercial contesa en la pàgina web

La informació publicada en aquesta pàgina web procedeix de fonts considerades com a fiables. Això no obstant, EFFIC SERVEIS DE REHABILITACIÓ, S. a. no garanteix que la mateixa sigui exacta, completa o actualitzada. Per a confirmar la informació i ampliar detalls sobre aquesta, els interessats hauran de sol·licitar-ho mitjançant el formulari "Contacte" o a través del telèfon que apareixen en la web.

Propietat i ús de la pàgina web

Aquesta web i el domini a través del qual s'accedeix a aquesta, effic.es, és propietat de EFFIC SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.A. i tots els elements que la componen, com a textos, imatges, arxius estructura i disseny, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, i està prohibida la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts del mateix amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització de EFFIC SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.A.

Queda igualment prohibit establir enllaços, enllaços o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Effic diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça, effic.es, o la que li substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de Effic, o la informació continguda en elles baix signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

En relació amb la informació i accés al seu web, Effic:

  • No garanteix la licitud i legalitat de la informació o elements que puguin contenir-se en pàgines diferents de la pàgina web de Effic quan la titularitat dels mateixos no correspongui a Effic ni a les empreses del seu Grup, si bé es compromet a fer tot el possible per a evitar l'existència en el seu web de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d'aquests continguts, eliminar-los o impedir l'accés a aquests.
  • En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, Effic no serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per l'accés i ús d'aquesta web incloent-se, però no limitant-se, els produïts en els sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualsevol altra intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
  • Es reserva el dret a realitzar sense necessitat de previ aviso modificacions en l'actual contingut de la seva pàgina web quan ho consideri oportú, així com podrà impedir o limitar l'accés a la mateixa de manera temporal o permanent.

Ús del contingut del lloc

Tot el contingut publicat en la pàgina web, incloent, a títol ejemplificativo però no limitatiu, drets d'autor, drets similars o connexos a drets d'autor o al dret sui géneris sobre bases de dades, patents, models d'utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font, textos, imatges, fotografies, marques comercials, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, obres musicals i/o audiovisuals, secrets comercials i know-how, independentment de si han estat registrats, s'ha sol·licitat el seu registre o no estan registrats (d'ara endavant, el “Contingut”) són propietat de EFFIC SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.A. o li han estat cedits a través d'una llicència per a la seva explotació i estan protegits per totes les lleis aplicables en matèria de propietat intel·lectual i industrial, incloses les lleis sobre defensa de la competència.

La pàgina web pot incloure enllaços a llocs web de tercers externs i independents de Effic (d'ara endavant, “Llocs web de Tercers”). Effic inclou aquests enllaços per a oferir als seus usuaris la possibilitat d'accedir a altres llocs web que estima puguin ser del seu interès. Els Llocs web de Tercers són aliens al nostre control i declinem qualsevol tipus de responsabilitat quant al contingut d'aquests. Per tant, el fet que la pàgina web inclogui enllaços a Llocs web de Tercers no implica de cap manera que Effic hagi aprovat o que estigui d'acord amb el contingut o la informació publicada en aquests. En conseqüència, no assumim cap mena d'obligació respecte al contingut o la informació publicada per Llocs web de Tercers i, per tant, l'accés a Llocs web de Tercers quedarà sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

Publicació de contingut en la pàgina web

La transmissió o càrrega (uploading) de contingut per qualsevol mitjà a Effic o a la pàgina web, implica la concessió a Effic, per part de l'usuari, d'una llicència gratuïta a nivell mundial per a reproduir, distribuir, modificar i fer públic aquest contingut. Effic es reserva en tot cas el dret d'utilitzar aquests continguts.

Exclusions de responsabilitat

En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, Effic no assumeix cap mena de responsabilitat per les decisions adoptades per l'usuari basant-se en la informació facilitada en la pàgina web, ni pels danys directes o indirectes que pugui sofrir com a resultat d'actuacions basades en el lloc o els continguts.

Effic no assumirà cap mena de responsabilitat per danys que pugui sofrir el maquinari, programari i/o datoscdel usuari per qualsevol virus o contingut o programari maligne. L'usuari serà l'únic responsable de instalarcen el seu equip les eines necessàries per a detectar i impedir que el seu equip, maquinari, programari i/o dades sufranccualquier tipus de danys.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els presents termes generals d'ús es regeixen per la llei espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-li en la seva condició de consumidor o usuari, tota controvèrsia derivada de qüestions referents a la pàgina web serà sotmesa a la competència i jurisdicció exclusiva dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.